EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 4/2022

Program literacki pt. „Wygrać literaturę”

Piątek, 10 czerwca 2022, godz. 18.30, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien

Scenariusz i przygotowanie: Mateusz Nowak

Teksty laureatów Nagrody Literackiej Nike (jednej z najważniejszych nagród literackich przyznawanych w Polsce) i wierszy poetek ukraińskich czytać będą: Justyna Frömel, Joanna Granbichler, Nadja Sarnowska i Napoleon Kuchalski, uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Mateusza Nowaka uznanego monodramistę i recytatora z Lublina.

Wstęp: Joanna Ziemska, Prezes Klubu Profesorów

Gość specjalny: Maria Pietrusza-Budzyńska, Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, twórczyni i pionierka terapii przez teatr dla ludzi wykluczonych i dyskryminowanych.

Organizacja: Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft we współpracy z Klubem Profesorów przy Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy: Kulturabteilung der Stadt Wien i Wiedeńskiej Stacji PAN

Mateusz Nowak (1986) – filolog polski i logopeda (2010), absolwent studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa polskiego (2016).

Magisterium oraz studia doktoranckie odbył pod opieką naukową prof. dr hab. Haliny Pelc. Ukończył studia podyplowe z zakresu zarządzania w Collegium Civitas i Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Animator i menedżer kultury, instruktor kultury żywego slowa, monodramista. Kurator cyklu spotkań autorskich „Ciąg dalszy” (od 2019), spotkań literackich „Spis Treści” (od 2013) i „Wieczne Czytanie” (od 2014) oraz prezentacji monodramów„T1A” (od 2011) w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” w Lublinie. Na jego zaproszenie występowali m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Irena Jun, Maja Komorowska, Jan Peszek, Dorota Segda i Anna Seniuk. Gościł również Grzegorza Gaudena, Mikołaja Grynberfa, prof. Izoldę Kiec, Filipa Springera, Mariusza Szczygła i in. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2016), Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2017), Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (2020) oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019). Laureat Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury (2019) oraz nagród okolicznościowych Marszałka Województwa Lubelskiego (2017), Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2016) i Prezydenta Miasta Lublin (2013, 2021). Laureat Lubelskiego Wyróżnienia Kulturalnego „Żurawie” w kategorii Słowo. Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego (2006-2009, 2016), Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), Narodowego Centrum Kultury (2011) oraz Prezydenta Miasta Lublin (2013, 2015, 2017-2019). Animator w programie „Dom kultury + Inicjatywy lokalne” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (2018, 2019). Beneficjent Programu „Kultura Polska na Świecie” (2017, 2018) Laureat Nagród Instruktorskich na regionalnych, ogólnopolskich konkursach recytatorskich (2013-2015, 2017-2019). Autorskie „Warsztaty Słowa”, które prowadzi w DDK „Węglin”, w 2016 były nominowane (obok krakowskiej i warszawskiej szkoły teatralnej) do tytułu „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mistrz Mowy Polskiej”. Realizator autorskich projektów edukacyjnych i artystycznych współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury: „Między literą a słowem” (2007, 2008), „Architektura Słowa” (2010), „Jak to się mówi?” (2018), „T1A: HISTORIA” (2018), „T1A: Dostępny” (2020), „#ddkczubypoludniowe #ddkweglin” (2020) i in.. Współtworzył i współpracował przy wielu projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, szczególnie w ramach Programu „Polska – Białoruś – Ukraina” oraz Funduszy Norweskich. Za twórczość teatralną w dziedzinie teatru jednego aktora otrzymał blisko 30 nagród, w tym 8 na międzynarodowych festiwalach teatralnych. Swoje monodramy: „teatralność”, „Od przodu i od tyłu” i „Żertwa” (reż. Stanisław Miedziewski) grał ponad 200 razy, w tym ponad 50 za granicą, w takich krajach jak: Albania, Armenia, Austria, Białoruś, Cypr, Czechy, Kosowo, Kuwejt, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania i Ukraina. W tym zakresie wielokrotnie współpracował z ambasadami, instytutami i konsulatami polskimi na świecie. Od 2005 współpracował z Centrum Kultury w Lublinie, Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie, Muzeum Narodowym w Lublinie, Polskim Radiem Lublin, TVP Lublin, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie i in.. W dziedzinie logopedii artystycznej i mówienia literatury jego autorytetami są śp. Grażyna Matyszkiewicz oraz Barbara Michałowska-Rozhin, z którą stale współpracuje. Wspólnie z literaturoznawcami z Instytutu Filologii Polskiej UMCS przygotowuje premierowe prezentacje literatury polskiej, m.in. Awangardzistòw Lubelskich, Karmelitanek Bosych, proza Józefa Czechowicza i Anny ze Stanisławskich Zbąskiej.

Comments are closed.

comments sind aus -->