EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr.4/10

Motion Trio im Haus der Musik, Wien

3. März.2010

Die polnischen Ausnahmekünstler zählen zu den weltbesten Akkordeonformationen.

http://www.motiontrio.com/pl

Pawel Baranek

Janusz Wojtarowicz

Marcin Galazyn

http://www.dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/kultura/997077-chopin-ogromny-stres-i-nieme-kino.html

Sensacyjny koncert „Motion Trio“
Tak przygotowana wystawa i jej oprawa to wzorcowy przykład profesjonalizmu. Fakt. Foldery, materiały prasowe, konferencja prasowa, znakomity program muzyczny; światowej już sławy zespół akordeonistów „Motion Trio“ w repertuarze Chopinowskim – marzenie! Możba by słuchać godzinami – publiczność, tzw „śmietanka towarzyska“ nie tylko polonijna, owacjami zmuszała do bisów.
Znakomita atmosfera, wino i przystawki roznoszone przez kelnerów do bardzo późnych godzin wieńczyły ten wieczór z Chopinem. A dziękować zań możemy dyrektorowi Haus der Musik Simonowi Posch, oraz prezes Wiener-Krakauer Kultur Ges., Zofii Beklen, która współorganizowała wystawę. Także nie powinniśmy zapomnieć o reżyserze prezentacji, Piotrze Szalszy oraz znakomitej graficzce z Krakowa Malgorzacie Suwalskiej.
Materiał nagrany przez operatorów z ORF – z konferencji prasowej oraz prezentacji eksponatów – już był emitowany w austriackim programie 1-szym.

Jadwiga M. Hafner

http://www.jupiter-online.at/article.php?story=20100306140637267

Comments are closed.

comments sind aus -->