EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr.10

Fest am Kahlenberg

7.September

FEIERLICHKEITEN AUS ANLASS  DES 325. JAHRESTAGES
DES ENTSATZES VON WIEN

KAHLENBERG, 7. SEPTEMBER 2008

Programm:


Sonntag, 7. September 2008, 10.00 Uhr
Kirche zum Heiligen Josef auf dem Kahlenberg
Pontifikalamt aus Anlass des 325. Jahrestages des Entsatzes von Wien und des 25. Jahrestages des Besuches des Heiligen Vaters, Papst Johann Paul II. auf dem Kahlenberg, zelebriert von S. E.Bischof Jozef Zawitkowski und S.E. Bischof General Tadeusz Płoski.

Gesang: Chor der Erzdiözese Katowice unter der Leitung von Krzysztof Kaganiec, Chor aus Milowka unter der Leitung von Irena Zajac und Chor des Sanktuariums in Tuchow unter der Leitung von Jan Gladysz

Gardekompanie des polnischen Heeresführungskommandos
Gardekompanie des österreichischen Heeresführungskommandos

Konzert und Paradedrill vom Repräsentationsorchester der polnischen Landstreifkräfte unter dem Kommando von Major Artur Czereszewski

Ausstellung: Geschichte und Tradition des polnischen Heeres
und Polnisches Bundesheer-2008

Erntedankfest
Gesang- und Volkstanzensemble „Lachy“ aus Nowy Sacz unter der Leitung von Teresa Grochal und Gesang- und Volkstanzensemble „Wladyslaw Reymont“ aus Lipce Reymontowskie unter der Leitung von Teresa Pszczolka und Tanzensemble des Podhale-Verbandes in Wien „Zakopane“ unter der Leitung von Tadeusz Fronka-Gasienica

Moderation: Liliana Niesielska

Organisation: Kirche zum Heiligen Josef auf dem Kahlenberg
Botschaft RP in Wien,
http://www.wien.polemb.net/
Forum Kahlenberg
Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft


Lachy aus Nowy Sacz

Volkstanzensemble aus Lipce

Unterstützt von:
Senat der Republik Polen
Kulturamt der Stadt Wien

Dieses Fest wird alljährlich als integratives Familienfest gefeiert

und findet anlässlich des Jahrestages der Entsatzschlacht

der 2. Türkenbelagerung 1683 und zur Erinnerung an deren Sieger,

den polnischen König Johann Sobieski,

der als Retter von Wien in die Annalen eingegangen ist, statt.

http://www.lachy.pl/historia.htm

http://www.lipcereymontowskie.pl/azr.html


Chor Milowicki
Niedziela, 7 września 2008, godz. 10:00

Kościół św. Józefa na Kahlenbergu
Msza św. pontyfikalna  z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i 25 rocznicy obecności Ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu,
celebrowana przez J.Em. Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego

i J.E. Ks. Biskupa Polowego Wojska Polskiego

gen.dyw. Tadeusza Płoskiego

Śpiewa Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca,
Chór Milowiecki pod dyrekcją Ireny Zając oraz Sanktuaryjny Chór
z Tuchowa pod dyrekcją Jana Gładysza.

Kompania Reprezentacyjna Dowództwa Polskich Wojsk Lądowych
Kompania  Reprezentacyjna Austriackich Wojsk Lądowych

Koncert i musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Polskich Wojsk Lądowych pod dowództwem majora Artura Czereszewskiego

Wystawy: Historia i tradycje Wojska Polskiego oraz
Wojsko Polskie – 2008

Uroczystości dożynkowe:
Zespół Pieśni i Tańca „Lachy“ z Nowego Sącza pod kierownictwem Teresy Grochal i Zespół Pieśni i Tańca im. Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich pod kierownictwem Teresy Pszczółki oraz Grupa Taneczna Związku Podhalan w Wiedniu „Zakopane“ pod kierownictwem Tadeusza Fronka-Gąsienicy

Moderacja: Liliana Niesielska

Wstęp wolny
(Organizator: Kościół  św. Józefa na Kahlenbergu
Ambasada RP w Wiedniu – http://www.wien.polemb.net/

Forum Kahlenberg
i Wiener – Krakauer Kultur – Gesellschaft

ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSK LĄDOWYCH

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, jest jedną z najstarszych orkiestr Wojska Polskiego. Została utworzona wraz z I Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w 1943 roku w Sielcach koło Riazania.

Wojsko Polskie – 2008


ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSK LĄDOWYCH

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, jest jedną z najstarszych orkiestr Wojska Polskiego. Została utworzona wraz z I Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w 1943 roku w Sielcach koło Riazania.

Możliwości artystyczne orkiestry są bardzo szerokie. Występuje w marszu, daje pokazy parady marszowej. W swoim bogatym repertuarze Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, posiada utwory marszowe, koncertowe, opracowania muzyki symfonicznej, utwory religijne, a także liczne opracowania standardów muzyki rozrywkowej. Koncertuje
w całym składzie osobowym, a także wydzielonymi z orkiestry: big – bandem i zespołami muzyki kameralnej. Z orkiestrą współpracowali i występowali soliści Teatru Wielkiego, Opery Kameralnej, Filharmonii Narodowej a także znani i popularni piosenkarze. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych wielokrotnie brała udział w międzynarodowych festiwalach orkiestr wojskowych, m.in. w: Austrii, Belgii, Francji, Rumunii, Niemiec, Japonii,
Finladii, Anglii, Włoch, Ukrainie. Bierze udział w powitaniach prezydentów państw, premierów, dowódców wojsk lądowych, a także ambasadorów w Polsce.


Chor Milowiecki powstal w 1994 roku. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym choru jest Irena Zajac. Chor liczy 48 członkow – sa to osoby w przedziale wieku 30-67 lat. W swoim repertuarze chor posiada piesni uswietniające roznorodne uroczystości zarowno koscielne, patriotyczne, jak i rodzinne. Czlonkowie choru pochodza jak sama nazwa wskazuje z regionu Beskidu Zywieckiego, z miejscowosci Milowka i spiewaja rowniez piesni o charakterze regionalnym z goralska werwa i polotem.

Tags:

Comments are closed.

comments sind aus -->