EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr.12/07

Wystawa wiedensko-krakowska, Galeria Lamelli

.

.

.

Julian Taupe

.

.

.

.

.

wiedeńsko-krakowski wernisaż

1 sierpnia  godz. 19.00

Marek Firek
Polska

Peter Huemer
Austria

Julian Taupe
Austria

otwarcie: dyr. Janusz Paluch

o wystawie: Łukasz Gazur

kurator wystawy: Jan Pastula

Galeria Lamelli
Śródmiejski Ośrodek Kultury
Ul. Mikołajska 2, Kraków

www.lamelli.com.pl
tel.012/4220814

wystawa trwa od 1.08 do15.08.2007
galeria czynna od pn. do pt.
w godz.11.00 – 17.00

współpraca
Wiener – Krakauer Kultur – Geselschaft


Marek Firek

.

.

Trzech artystów, trzy różne postawy twórcze. Co ich łączy? Wszyscy sprawiają, że tradycja malarska znów zaczyna przemawiać niezwykle aktualnym językiem. Marek Firek, członek nieistniejącej już Grupy Ładnie, na warsztat bierze realizm. Atrakcyjne wizualnie obrazy są współczesne i aktualne, igrają z okruchami popkultury. Sztuka Petera Huemera to dziecko zrodzone z mariażu pop-artu i abstrakcji. Korzysta z przedmiotów gotowych, ale przetwarza je, nadając im nowe konteksty, dopisując kolejne warstwy znaczeń. Bawi się zdjęciami, wycinkami gazety, kawałkami taśmy filmowej. Johanna Juliana Taupe fascynuje tradycja abstrakcyjna. Jego sztuka balansuje gdzieś pomiędzy twórczością artystów, którzy już na dobre zadomowili się w historii sztuki.

.


Fotos Wieslaw Pastula

Peter Huemer Julian Taupe Marek Firek


Fotos: Dorota Czocher


Trzy swiaty u Lamellich

W galerii Lamelli (Srodmiejski Osrodek Kultury) otwarto wczoraj potrojna wystawe. Wystawiaja: krakowianin Marek Firek (dawna Grupa Ladnie) oraz dwaj artysci z Austrii – Peter Huemer i Johann Julian Taupe. Skojarzyl ich kurator tej prezentacji, Jan Pastula stale mieszkajacy w Wiedniu.

Dziennik Polski


kontakt,info. Jan Pastula
Tel.06644936285


pastula8wp.pl

Firek Marek ur.1958 r. w Krakowie
1986 dyplom na wydz.Architektury Politechniki Krakowskiej
1998 dyplom na wydz. Form Przemyslowych ASP w Krakowie
Od 1988 pracuje w samodzielnzm Zakladzie Rysunku Malarstwa i Rzezby na Politechnice  Krakowskiej
1995 wspoltworca i czlonek Grupy Ladnie
Mieszka w Krakowie

Nagrody i wyróżnienia:

1992 – Specjalna nagroda sędziowska i wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym
Konkursie Ceramiki Artystycznej i Użytkowej w Mino w Japonii ( udział ok.
3000 artystów z całego świata ),
1995 – Specjalna nagroda sędziowska i 2 wyróżnienia honorowe
1998 – Wyróżnienie honorowe, Mino

Ważniejsze realizacje:

1992 – Piecyk ceramiczny ogrodowy – specjalna nagroda sędziowska w dziale
ceramiki użytkowej na 3 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino,
Japonia,( 3546 prac z 63 krajów )
1992 – Piec ceramiczny – rzeźba – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki
artystycznej – Mino
1995 – Stół ceramiczny z siedziskami – specjalna nagroda sędziowska w dziale
ceramiki użytkowej na 4 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino
( 3544 prac z 64 krajów )
1995 – Walec ceramiczny do odbijania grafik w technice glinorytu – wyróżnienie
honorowe w dziale ceramiki użytkowej – Mino
1995 – Stół ceramiczny – dolmen – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki
artystycznej – Mino
1998 – Przenośny piecyk ceramiczny – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki
użytkowej na 5 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino, Japonia
1995 – Piec do wnętrza – udział w wystawie prac zakwalifikowanych na
międzynarodowy Konkurs Projektowania Przemysłowego i Technologicznych
Innowacji ( dział ceramiki ) „CEVISAMA’ 95“, Walencja, Hiszpania
1997 – Lampa – „Lampa“, Biennale Sztuki Projektowania, Bunkier Sztuki, Kraków

Peter Huemer ur.w 1952 r. w Linz
1972 dzplom na wydz.Grafiki w Szkole Artystycznej w Linz
1982-84 Kierownictwo w Galeri MAERZ
Tworca Pracowni Technik Graficznych
1994 i 97 Copy – Workshop na uniwersytecie Sztuki w Linz
Od 2001 Lektor intermedialnego Labolatorium na Uniwersztecie Sztuki w Linz
Pracuje tworczo w zakresie Fotokopii oraz jako curator I organizator wystaw
Mieszka w Linz
Johann Julian Taupe ur.1954 w Gritschach kolo Villach
1981 dyplom na ASP w Wiedniu u prf.Maxa Wailera
W latach 1981 – 83 pracuje  na ASP w Wiedniu, asystent u Prof.Arnulfa Rainera
1983 i 84 artystyczne stypedium w Genewie
2002 Stypendium Fundacji Valparaiso – Majorka
Mieszka w Villach i Wiedniu

Comments are closed.

comments sind aus -->