EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 12/2007

Wystawa wiedeńsko-krakowska, Galeria Lamelli

wiedeńsko-krakowski wernisaż

1 sierpnia  godz. 19.00

Marek Firek, Polska

Peter Huemer, Austria

Julian Taupe, Austria

o wystawie: Łukasz Gazur

kurator wystawy: Jan Pastula

Galeria Lamelli

Śródmiejski Ośrodek Kultury, Ul. Mikołajska 2, Kraków, www.lamelli.com.pl

wystawa trwa od 1.08 do15.08.2007, galeria czynna od pn. do pt. w godz.11.00 – 17.00

współpraca: Wiener – Krakauer Kultur – Geselschaft

Trzech artystów, trzy różne postawy twórcze. Co ich łączy? Wszyscy sprawiają, że tradycja malarska znów zaczyna przemawiać niezwykle aktualnym językiem. Marek Firek, członek nieistniejącej już Grupy Ładnie, na warsztat bierze realizm. Atrakcyjne wizualnie obrazy są współczesne i aktualne, igrają z okruchami popkultury. Sztuka Petera Huemera to dziecko zrodzone z mariażu pop-artu i abstrakcji. Korzysta z przedmiotów gotowych, ale przetwarza je, nadając im nowe konteksty, dopisując kolejne warstwy znaczeń. Bawi się zdjęciami, wycinkami gazety, kawałkami taśmy filmowej. Johanna Juliana Taupe fascynuje tradycja abstrakcyjna. Jego sztuka balansuje gdzieś pomiędzy twórczością artystów, którzy już na dobre zadomowili się w historii sztuki.

Peter Huemer Julian Taupe Marek Firek

Fotos: Dorota Czocher

Trzy swiaty u Lamellich

W galerii Lamelli (Srodmiejski Osrodek Kultury) otwarto wczoraj potrojna wystawe. Wystawiaja: krakowianin Marek Firek (dawna Grupa Ladnie) oraz dwaj artysci z Austrii – Peter Huemer i Johann Julian Taupe. Skojarzyl ich kurator tej prezentacji, Jan Pastula stale mieszkajacy w Wiedniu.

Dziennik Polski

Firek Marek ur.1958 r. w Krakowie

1986 dyplom na wydz.Architektury Politechniki Krakowskiej

1998 dyplom na wydz. Form Przemyslowych ASP w Krakowie

Od 1988 pracuje w samodzielnzm Zakladzie Rysunku Malarstwa i Rzezby na Politechnice  Krakowskiej

1995 wspoltworca i czlonek Grupy Ladnie

Mieszka w Krakowie

Nagrody i wyróżnienia:

1992 – Specjalna nagroda sędziowska i wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym

Konkursie Ceramiki Artystycznej i Użytkowej w Mino w Japonii ( udział ok.

3000 artystów z całego świata ),

1995 – Specjalna nagroda sędziowska i 2 wyróżnienia honorowe

1998 – Wyróżnienie honorowe, Mino

Ważniejsze realizacje:

1992 – Piecyk ceramiczny ogrodowy – specjalna nagroda sędziowska w dziale

ceramiki użytkowej na 3 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino,

Japonia,( 3546 prac z 63 krajów )

1992 – Piec ceramiczny – rzeźba – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki

artystycznej – Mino

1995 – Stół ceramiczny z siedziskami – specjalna nagroda sędziowska w dziale

ceramiki użytkowej na 4 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino

( 3544 prac z 64 krajów )

1995 – Walec ceramiczny do odbijania grafik w technice glinorytu – wyróżnienie

honorowe w dziale ceramiki użytkowej – Mino

1995 – Stół ceramiczny – dolmen – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki

artystycznej – Mino

1998 – Przenośny piecyk ceramiczny – wyróżnienie honorowe w dziale ceramiki

użytkowej na 5 Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym, Mino, Japonia

1995 – Piec do wnętrza – udział w wystawie prac zakwalifikowanych na

międzynarodowy Konkurs Projektowania Przemysłowego i Technologicznych

Innowacji ( dział ceramiki ) „CEVISAMA’ 95“, Walencja, Hiszpania

1997 – Lampa – „Lampa“, Biennale Sztuki Projektowania, Bunkier Sztuki, Kraków

Peter Huemer ur.w 1952 r. w Linz

1972 dzplom na wydz.Grafiki w Szkole Artystycznej w Linz

1982-84 Kierownictwo w Galeri MAERZ

Tworca Pracowni Technik Graficznych

1994 i 97 Copy – Workshop na uniwersytecie Sztuki w Linz

Od 2001 Lektor intermedialnego Labolatorium na Uniwersztecie Sztuki w Linz

Pracuje tworczo w zakresie Fotokopii oraz jako curator I organizator wystaw

Mieszka w Linz

Johann Julian Taupe ur.1954 w Gritschach kolo Villach

1981 dyplom na ASP w Wiedniu u prf.Maxa Wailera

W latach 1981 – 83 pracuje  na ASP w Wiedniu, asystent u Prof.Arnulfa Rainera

1983 i 84 artystyczne stypedium w Genewie

2002 Stypendium Fundacji Valparaiso – Majorka

Mieszka w Villach i Wiedniu

Comments are closed.

comments sind aus -->