EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

projekt Nr. 7/2003

Wiedeńska Stacja Polskiej Akademii Nauk i Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft

PREZENTACJA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Spotkanie Profesorów UJ z Polonią

16 czerwca 2003

Wiedeńska Stacja PAN-u, sala im. Króla Jana III Sobieskiego

Ein Treffen mit dem Senat des Jagiellonen Universität  aus Krakau, 16 Juni 2003

Konzert:

Michal Dziad – Sax und Sebastian Oron – Klavier

 Reprezentacja senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicząca w spotkaniu z przedstawicielami Polonii Wiedeńskiej miała w swym składzie oprócz rektora prof. F. Ziejki czterech prorektorów i ośmiu dziekanów wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak liczna delegacja władz UJ przyjechała do Wiednia w związku z uroczystością nadania przez UJ doktoratu honorowego kardynałowi Franzowi Königowi byłemu prymasowi Austrii. Uroczystość ta odbyła się na terenie Wielkiej Auli Uniwersytetu Wiedeńskiego w dniu 17. czerwca 2003.

————————————————————————–

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM

W miarę  zbliżania się terminu przystępienia Polski do Unii Europejskiej, w gronie krajów kandydujących oraz już należących do UE  nasila  się potrzeba lepszego wzajemnego poznania  się.

Dobrym krokiem na  tej  drodze okazała się prezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Wiedniu. Gościny użyczyła uczelni stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk.W pięknej sali im. Króla Jana III Sobieskiego spotkało się liczne grono Polaków mieszkających od  dawna  w Austrii, ale też i wielu wiedeńczyków, absolwentów UJ, przedstawicieli świata nauki i kultury, wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się w  najstarszej polskiej uczelni.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniumłodych muzyków: M. Dziada (fortepian) i S. Oronia (saksofon), grających utwory S.  Rachmaninowa, G. Gershwina i A. Dutkiewicza. Tę artystyczną oprawę zapewnili Wiener–Krakauer Kultur–Gesellschaft oraz Zofia Beklen.

Była to pierwsza i zapewne nie ostatnia impreza promująca Uniwersytet  Jagielloński za granica.

Jolanta Herian-Ślusarska   ALMA MATER nr. 52

Comments are closed.

comments sind aus -->