EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 7/2002

Internationaler Sportwettbewerb für behinderte Sportler  aus mehreren Europäischen Ländern: Ungarn, Tschechien, Slowakei, Deutschland, Ukraine, Kroatien, Österreich und Polen.

  1. und 6. September, Lanzendorf NÖ

Konzert des Volkstanz- und Gesangensemble „Lublin“ aus der Stadt  Lublin bei der Olympiade für Behinderte, Lanzendorf  NÖ

Lublinianie z uczestnikami olimpiady

Datum: 6. September 2002, Zuschauer: 500 Personen

…6 września 10 km od Wiednia w Lanzendorf odbyl się tradycyjny 40-ty Międzynarodowy Sześciobój dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w nim 135 osób z Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Chorwacji, Austrii i Polski, która wystawiła najliczniejszą ekipę (9 zespołów). Organizatorami i pomysłodawcami tej pięknej imprezy o tak szlachetnym celu, jak danie ludziom niepełnosprawnym możliwości rywalizacji sportowej – są: Jerzy Chradecki, pracujący od 19 lat w Domu „Caritasu” w Lanzendorf, reprezentujący z ramienia Polski „Europejskie Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych” – „Sportowe spotkania przyjaciół”, oraz Dyr. Domu „Caritasu” Mag. Franz Marenich przedstawiciel Ambasady RP w Austrii – Konsul Andrzej Kuźma i przedstawiciel Polskich Linii Mag. Piotr Bieliński (fundator kilku nagród). Ponadto m. in. przemawiali: Roth Elisabeth (Dolna Austria), Peter Komarek. Tekst:  Austriapol

 

Volkstanz- und Gesangensemble „Lublin“

Comments are closed.

comments sind aus -->