EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 9/2001

UROCZYSTE OTWARCIE DNI POLSKICH NA KAHLENBERGU

Dnia 9 września po mszy św. celebrowanej przez J. E. ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza, przed Kościołem na Kahlenbergu odbyły się tradycyjne dożynki, które zapoczątkowały obchody Dni Polskich w Austrii. Organizatorem tej bardzo udanej imprezy był Kościół Polski na Kahlenbergu i Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft.

Występowały liczne zespoły i orkiestry m.in. Dziecięcy Zespół Regionalny „Robcusie“ i „Akord“ z Rabki. Antoni Rapacz – prezes Gorczanskiego Oddziału Związku Podhalan i Kazimierz Zapała -sekretarz Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan przybyli jako przedstawiciele Urzedu Miasta Rabki Zdroju. W uroczystości udział wzięli liczni przedstawiciele duchowieństwa i Ambasady RP W Austrii z Panią Ambasador Prof. dr hab. Ireną Lipowicz na czele, wielu przedstawicieli organizacji polonijnych w Austrii, oraz licznie przybyła publiczność polonijna.  Dożynki na Kahlenbergu były bardzo piękne!

Comments are closed.

comments sind aus -->