EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 4/2000

Lubelska Federacja Bardow w Wiedniu. Dwa koncerty

12 maja 2000, Wiedeńska Stacja Polskiej Akademii Nauk,   publiczność: 150 osób

13 maja, Kościół Polski  publiczność : 400 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidas Svagzdys i ks. Herbert Sojka                 Igor Jaszczuk i Zofia Beklen

Bardowie, Arcybiskup Szczepan Wesoly z Rzymu, Z.Beklen

Comments are closed.

comments sind aus -->