EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 3/2022

Warsztaty literackie z Mateuszem Nowakiem pt. „Wygrać literaturę”.

Teksty laureatów Nagrody Literackiej Nike (jednej z najważniejszych nagród literackich przyznawanych w Polsce) i wierszy poetek ukraińskich czytają : Justyna Frömel, Joanna Granbichler, Nadja Sarnowska i Napoleon Kuchalski, uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Mateusza Nowaka uznanego monodramistę i recytatora z Lublina.

Czwartek, 9 czerwca 2022, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien

MateuszNowak

Nadja Sarnowska, Justyna Frömel, Napoleon Kuchalski, Joanna Granbichler, Mateusz Nowak

Comments are closed.

comments sind aus -->