EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr. 8/2018

W Polskim Sanktuarium Narodowym kościele św. Józefa na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg, 40 -osobowa grupa nauczycieli z polskich szkol na Białorusi spotkała się z księdzem rektorem Romanem Krekorą i przedstawicielkami Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft Anną Rutkowski i Zofią Beklen oraz redaktorką pisma Jupiter panią Jadwigą Hafner. W przyjaznej atmosferze wysłuchano opowieści o historii miejsca, związanego z królem Polski Janem III Sobieskim i sw. Janem Pawłem II oraz o działalności Polonii w Wiedniu i możliwościach nauki języka polskiego w Austrii. Dyrektorka Polskiej Szkoly Społecznej im. R.Kapuscinskiego w Pinsku pani Helena Jaruticz opowiadala w imieniu gosci. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał drobne upominki od Wiener-Krakauer Kultur- Gesellschaft od księdza rektora i egzemplarze Jupitera. Życzymy Państwu dobrej drogi do Budapesztu i szczęśliwego powrotu na Białoruś.

Comments are closed.

comments sind aus -->