EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Projekt Nr.10/2015

Film ”Bohaterowie ze Steinu” w Omsku na Syberii

30 lipca 2015, godz. 19.00 Centrum Geologiczne w Omsku

Uroczysty pokaz filmu pt.”Bohaterowie ze Steinu”
Dyskusja i spotkanie z reżyserem Piotrem Szalszą

Organizacja: dyrekcja teatru oraz polonijne Sowarzyszenie „Rodzina“ w Omsku

stein.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator:
Polonijne, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „RODZINA“ w Omsku

Producent:
Wiener – Krakauer Kultur – Gesellschaft i ORFIII

Film poświęcony jest zamordowanym w Stein członkom wiedeńskiej komórki organizacji „Stragan” oraz patriotom austriackim. Członkowie wiedeńskiej komórki wywiadowczej AK „Stragan” prowadzili działalność na terenie całej Austrii, m.in. rozpracowując produkcję zbrojeniową w Wiedniu oraz Górnej Austrii. Po aresztowaniu w 1943 r. i brutalnym śledztwie zostali na początku 1945 r. skazani przez wiedeński sąd na karę śmierci. Z powodu zbliżania się Armii Czerwonej skazani zostali zmuszeni do kilkudniowego marszu do więzienia w Stein, gdzie 15 kwietnia 1945 r. zostali rozstrzelani przez do końca wiernych III Rzeszy strażników. Film został wyprodukowany przez Zofię Beklen – z Wiedeńsko-Krakowskiego Towarzystwa Kulturalnego według scenariusza i w reżyserii Piotra Szalszy.

Comments are closed.

comments sind aus -->