Chronik 2005

Chronik/Kronika

Kronika

Solidarnosc-Medaille

Präsident LECH WAŁĘSA

Wien 11.11.2005

Zofia Beklen erhielt die Auszeichnung für ihre Unterstützung der Solidarnosc-Bewegung.

Mieczysław Ledochówski, Zofia Beklen, Andrzej Balko und Sławomir Tomaszewski
haben bei einem feierlichen Empfang in der UNO in Wien am 11.November 2005
die 25-Jahre-Solidarnosc-Sondermedaille verliehen bekommen.
125 Fotos unter:
25-Jahre-Solidarnosc-Sondermedaille, Wien UNO, 11.Nov.2005
1. Aichem Maximilian
2. Auer Martin
3. Balko Andrzej Władysław
4. Balogh Vinzenz
5. Beklen Zofia
6. Bräundle-Falkensee Helmut
7. Busek Erhard Dr.
8. Coudenhove-Kalerghi Barbara
9. Freundlinger-Lewaschow Monika
10. Glaser Anna
11. Glaser Lonny
12. Hönig Anna
13. Innertsberger Erika
14. Kondrowski Tadeusz ks.
15. Ledóchowski Mieczysław
16. Ludwig-Vallier Wilhelm
17. Łasut Jan
18. Mazurek Jan ks.
19. Miązek Bonifacy ks.prof.
20. Miller-Aichholz Maj
21. Nemling zd.Drobnik Danuta
22. Peter Herbert
23. Pianka Włodzimierz
24. Radowski Piotr
25. Ratzenböck Josef
26. Reinbacher Zofia
27. Schaller Hermann
28. Schmidt-Chiari Stephanie
29. Schnuderl Heinrich
30. Schoeller zd.Krasicka Therese
31. Schwarzenberg Karl
32. Szczepański Adam
33. Tomaszewski Józef Sławomir
34. Witkowski Wojciech


KRAKAU von Marta Kijowska Neuerscheinung

Geschichte und Atmosphäre von Polens literarischer Hauptstadt

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die alte polnische Königsstadt Krakau eine literarische  Hochburg. Sie ist es bis heute geblieben und sie ist nach wie vor die
schönste Stadt Polens
»In Krakau könnte ich mich auf den Markt setzen, zwei Kirchtürme
ansehen, ein Stück warmes Brot essen, und vergessen, dass es überhaupt
noch etwas anderes gibt als Krakau.«     Rolf Schneider

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die alte polnische Königsstadt Krakau eine literarische Hochburg. Sie ist es bis heute geblieben und sie ist nach wie vor die schönste Stadt Polens. Durch einen
glücklichen Zufall war es den Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht
gelungen, sie zu zerstören. Heute ist Krakau innerhalb Polens das beliebteste Reiseziel deutscher Touristen.

Schriftsteller und ihre Werke hatten in der Geschichte Polens ähnlich
wie in vielen anderen unterdrückten Ländern eine ganz besondere
Bedeutung. Die meisten von ihnen haben in Krakau gelebt oder leben
noch dort – Nobelpreisträger, Nationaldichter, das junge intellektuelle
Polen, Kulturschaffende aller Couleur, Autoren von Adam Mickiewicz
bis zu Wislawa Szymborska.

In ›Krakau. Spaziergang durch eine Dichterstadt‹ erzählt die Journalistin Marta Kijowska die geistige und die kulturelle, insbesondere aber die literarische Geschichte ihrer Heimatstadt.

Anlässlich des Deutsch-Polnischen Jahres 2005/2006 entführt dieser
illustrierte Band in die literarische Hauptstadt Polens, die sich 2000
»Kulturhauptstadt Europas« nennen durfte. Die Arbeit an diesem
Buchprojekt wurde gefördert mit Mitteln der Stiftung für deutschpolnische Zusammenarbeit.

Offizielle Website zum Deutsch-Polnischen Jahr mit Informationen
zum umfangreichen Veranstaltungsprogramm:
www.de-pl.info/
.

Marta Kijowska in Krakau geboren, studierte Germanistik und
lebt in München. Sie hat als Dozentin, Übersetzerin und Lexikonredakteurin gearbeitet und wurde mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Seit vielen Jahren ist sie als Journalistin für große Zeitungen,
Hörfunk und Fernsehen vor allem zu Themen der polnischen Kultur
und Geschichte tätig. Zuletzt ist von ihr erschienen: ›Der letzte Gerechte. Andrzej Szczypiorski. Eine Biographie‹ (2003).

Kontakt: Deutscher Taschenbuch Verlag – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Christine Heinrich
Friedrichstr. 1a, 80801 München, Telefon: 089-38167115, Telefax: 089-38167333,
heinrich@dtv.de, www.dtv.de


III Konkurs Literacki im. Marka Haski

organizowany przez Klub Inteligencji Polskiej

i redakcję JUPITERA w Wiedniu.

Opowiadanie „Siwy dym” Edwarda Wójciaka z Kanady

otrzymało nagrodę specjalną prezesa WKKG Zofii Beklen

za literacko interesująco ujęty i aktualny temat alkoholizmu.

www.jupiter-online.at

EDWARD WÓJCIAK z Kanady
pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Z wykształcenia  nauczyciel języka polskiego. Po kilku latach porzuca ulubioną, lecz nisko płatną pracę nauczyciela i zostaje tak zwanym „prywaciarzem”. Jest kolejno: kierowcą, akwizytorem ryb, ajentem stacji benzynowej, cukiernikiem. W 1987 roku wraz z rodziną opuszcza Polskę i po przygodach emigracyjnych w 1990 roku osiada w Kanadzie. Mieszka w Mississaudze (Ontario). Pierwsze próby literackie trafiają do szuflady. Przypadkowo odkrywa go „Gazeta” – torontońskie pismo codzienne dla Polonii, w którym do dziś redaguje stałą kolumnę sportu polonijnego, zamieszcza opowiadania, powieści w odcinkach, felietony, wywiady. W ogłoszonym wówczas przez „Gazetę” konkursie literackim odnosi bezapelacyjny sukces, zwyciężając w mocno obsadzonej stawce opowiadaniami: „Nasza kochana SB” oraz „Klucze do życia” . „…Nagrodzony za spójny, zwięzły dziennikarski styl, interesującą treść oraz dowcipną formę” – piszą recenzenci. Aleksander Rybczyński,  poeta, członek komisji konkursowej: „Laureat I Nagrody konkursu „Gazety” imponuje sprawnym warsztatem literackim, nawiązującym do najlepszych wzorów współczesnej polskiej prozy realistycznej. Soczysty i jednocześnie oszczędny język tworzy zwarte formy, o bogatej dramaturgii, zbudowanej wokół prawdziwych wydarzeń i barwnie zarysowanych sylwetek bohaterów. Autor ma dar wnikliwej obserwacji i umiejętność przekazania ich w błyskotliwej, świadczącej o pisarskim instynkcie i wrażliwości formie.” W grudniu 2004 roku wydaje własnym nakładem powieść „AKADEMIA POLITURY”, która ukazywała się na łamach „Gazety” w odcinkach od lipca 2003 roku. Już pierwsi czytelnicy stwierdzali: „Jest to powieść o nas samych”, choć przecież realizm polskich losów przeplata się w niej z fikcją wątków kryminalnych i brutalnością osobistych przeżyć głównych postaci. „Wielkie ucieczki” z komunistycznej Polski końca lat osiemdziesiątych są początkiem pościgu rodaków za złudzeniami. Niektórym żądza pieniądza przesłania  świat… – tak rozpoczynał autor streszczenia poprzednich odcinków powieści, która powstawała niemal na oczach czytelników, wzbudzając niemałe zainteresowanie. Liczne listy od czytelników zachęciły autora do otwarcia na łamach  „Gazety” KLUBU POLITURY, gdzie w czasie ukazywania się odcinków zamieszczał listy od czytelników z komentarzami, uwagami krytycznymi i dobrymi radami. Klub Politury jest aktywny do dziś i ma ambicję przstopniowego przeradzania się w dyskusyjny klub literacki. Po wydaniu książki czytelnicy znów ślą opinie i recenzje. Akcja następnej powieści ZUPA Z KRÓLA toczy się w Polsce. W tej książce pokazana jest życie chłopca z małego miasteczka, którego trudny okres dorastania przypada na lata powojenne. Akcja kończy się w przededniu stanu wojennego ucieczką bohatera z Polski do USA. Aktualnie autor poszukuje dla tej książki wydawcy, ale nie odpoczywa. Przed kilkoma dniami zeszła z „Gazety” ostatnia powieść Edwarda Wójciaka – SIWY DYM.  Są to opisane przedziwnym stylem w pierwszej osobie perypetie bohatera ZUPY w walce z życiem; alkoholizm, problemy egzystencjalne. Akcja toczy się w Kanadzie. Wkrótce na łamach „Gazety” zacznie się ukazywać w odcinkach najnowsza część przygód Filipa Krawca w powieści IDĘ SIĘ BAĆ ZARAZ WRACAM
Wszystkie trzy powieści łączy kilka postaci, lecz każdy z tomów można czytać w dowolnej kolejności. Marzeniem autora jest wydanie wszystkich tych książek przez jedno wydawnictwo w Polsce. Autor jest laureatem dwóch wyróżnień w III Konkursie im.Marka Hłaski. Organizowanym przez Klub Inteligencji Polskiej i pismo JUPITER w Wiedniu, Austria.
Nakład AKADEMII jest już na wyczerpaniu. Książka odniosła sukces wydawniczy szczególnie w Kanadzie (Toronto, Mississauga, Montreal, Ottawa, London), w USA (Chicago, Buffalo, NY i Filadelfia) oraz w Polsce – w rodzinnym mieście autora, Tomaszowie Mazowieckim. Autor zaprezentował też kontrolną liczbę egzemplarzy w niektórych księgarniach w Łodzi i w Warszawie

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
11. – 12. November 2005  Wien
Musikwettbewerb für junge Interpreten polnischer Herkunft
1. Preis ANNA GUTOWSKA     –  Geige


Leszek Musa Czachorowski
– poeta wrocławski,
członek Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest autorem kilku tomików poetyckich, m.in. „Nie-łagodna”,
„Ile trwam”, „Chłodny listopad”, „Dotknij mnie”.
Wiersze jego znajdują się w licznych almanachach,
m.in. w „Gdzieś w nas”, „Wtedy i teraz”, „Imiona istnienia”, „Horyzonty słowa”. Publikował w „Odrze”, „Odglosach”, „Okolicach”, „Poezji”, „Kulturze”, „Kulturze Dolnosląskiej” i Roczniku Tatarow Polskich.
Laureat wielu konkursów poetyckich. Podpisywał się także jako Leszek Czachorowski, Islam Musa Czachorowski i Islam Musa Nasielski.
Przedswit na moment uwolnił
Barwę twoich włosów
Boję się zasnąć
Aby nie ominął mnie
Najmniejszy choćby odcień
12.09.2005


1 lipca w Wiedniu Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Burmistrz Miasta Wiednia Michael Häupl podpisali „Wspólne oświadczenie Stołeczno – Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii Wiednia”.

Oświadczenie jest kontynuacją współpracy rozpoczętej formalnie przez oba Miasta w roku 2000. Wówczas władze obu Miast podpisały pierwsze wspólne oświadczenie o współpracy Krakowa i Wiednia w obszarach polityki komunalnej, a zwłaszcza w dziedzinie miejskiej technologii. W kolejnym oświadczeniu, podpisanym w Wiedniu na okres 4 lat przez Prezydenta Jaceka Majchrowskiego i Burmistrza Michaela Häupla oba Miasta wyrażają wolę kontynuowania wzajemnej dobrej współpracy w dziedzinach: rozwoju miasta, transportu publicznego, rewaloryzacji zabytków, energii, ekologii i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, terenów zielonych i wód powierzchniowych, kultury, zdrowia, pomocy socjalnej i turystyki.

fot.Yaga Milton

Am 1. Juli unterschrieben der Krakauer Bürgermeister Jacek Majchrowski und der Wiener Bürgermeister Michael Häupl die „Gemeinsame Erklärung der Stadt Krakau und der Hauptstadt Österreichs Wien“ in Wien.

Die Erklärung bedeutet eine Fortsetzung der im Jahr 2000 formal angefangenen Zusammenarbeit beider Städte. Damals einigten sich die Behörden dieser beiden auf eine Zusammenarbeit im Bereich der Kommunalpolitik mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereich Stadttechnologien

In der jetzt nachfolgenden Erklärung, die für einen Zeitraum von vier Jahren vorgesehen ist, äußern die Bürgermeister von Krakau und Wien, Jacek Majchrowski und Michael Häupl, den Willen diese Zusammenarbeit in den folgenden Bereichen fortzusetzen: Stadtentwicklung, Öffentliches Verkehrswesen, Denkmalschutz, Energiewirtschaft, Ökologie und Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Verwaltung von Grünflächen und stehender Gewässer, Kultur, Gesundheitssystem, Sozialbeihilfe und Tourismus.


Zb.Jaworski, Zofia Beklen, Ryszard Mossin (Glos Ameryki)

Tadeusz Nowakowski i Zdzislaw Najder (Wolna Europa)

Watykan 1982 rok

LECH WAŁĘSA

Der Nobelpreis für den Frieden 1983

„Für seinen Kampf für die Menschenrechte und seine Arbeit als Vorsitzender der unabhängigen polnischen Gewerkschaft Solidarnosc”

Romana Mracek,  Zofia Beklen (Wiener-Krakauer)     LECH WAŁĘSA

Lech Walesa zählt zu den Symbolfiguren des Kampfes gegen den Kommunismus.

1980 gründet er die Gewerkschaft „Solidarnosc”, die die Demokratisierungsbewegung im  sozialistischen Polen einleitet und ist zehn Jahre ihr Führer. Als 1989 freie Wahlen in Polen stattfinden, geht er mit dem Gewerkschaftsbund als Sieger aus den Wahlen hervor.

Ich bin faul, aber es waren die faulen Leute die das Rad oder das Fahrrad erfanden, denn sie mochten nicht laufen oder Dinge tragen.

L.Walesa

Instytut Lecha Walesy http://www.ilw.org.pl/


Vivat nalewki

Aż 123 nalewki ocenili Piotr Bikont, Robert Makłowicz i Włodzimierz Matuszak na VII Turnieju Nalewek Kresowych, który odbył się w Dworze Anna.

Bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju został Jego pigwówka wygrała turniej, dostała także prestiżową nagrodę Kresowej Akademii Smaku. Drugie miejsce zajęła czosnkówka Marka Wróbla i Stanisława Smarducha (aż z Opolskiego). III miejsce – sławna ratafia Karola Majewskiego (nalewka z akcyzą).

www.apetycik.pl

LECH CWALINA

właściciel lubelskiego Hadesu

zwycięzca turnieju nalewek, twórca Pigwówki

www.hades-lublin.pl


Jubileusz 20-lecia Sakramentu Kaplanstwa Ksiedza Proboszcza Wojciecha KUCZY2 czerwca 1985r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie ks. proboszcz Wojciech Kucza przyjął z rąk Jego Swiętobliwości Papieża Jana Pawła II Sakrament Kapłaństwa.

W 20-tą rocznicę święceń kapłańskich w
niedzielę 12 czerwca 2005r. o godz. 11.00
ks. Proboszcz Kucza odprawił uroczystą mszę św.
w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Wiedniu przy ul.12.Flurschützstr. 1A


Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen

für Dr.Haydar Sari

26. April 2005   Botschaft der Republik Polen in Wien

Gratulationen !!!.

.

.

.

.

.z ogromnym bólem żegnamy Ojca Świętego

Odszedł Ojciec Święty

Jan Paweł II zmarł w sobotę o godz. 21.37.

Ojciec Święty, który przez ponad 26 lat był głową Kościoła katolickiego, zmarł w wieku 84 lat.

——————————————————————————–

50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu
Wybór kard. Karola Wojtyły na 265. papieża w historii Kościoła katolickiego.
16.10.1978 około godz. 17.15.
„Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i tradycji”
Inauguracja pontyfikatu.
22.10.1978.
„Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa!”
Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu.
25.01 – 1.02.1979.
W Dominikanie, Meksyku i na Wyspach Bahama papież ostrzega przed teologią wyzwolenia.
„Obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu nie zgadza się z katechezą Kościoła”
Pierwsza encyklika – „Redemptor hominis”.
4.03.1979.
„Człowiek jest drogą Kościoła”
Pierwsza pielgrzymka do Polski.
2-10.06.1979.
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”
Przemówienie w ONZ.
2.10.1979.
Pean na cześć praw człowieka, w tym wolności sumienia.
„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka”
Wizyta u honorowego zwierzchnika prawosławia patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I.
30.11.1979.
„Czy mamy jeszcze prawo pozostawać rozdzieleni?”
Papież przyjmuje lidera „Solidarności” Lecha Wałęsę.
15.01.1981.
„Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina”
Pielgrzymka do Francji.
30.05 – 2.06.1980.
„Francjo, najstarsza córko Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego chrztu?”
Mehmet Ali Agca dokonuje zamachu na życie Jana Pawła II.
13.05.1981.
„Składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat”
Mianowanie kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
25.11.1981.
Niemiecki hierarcha będzie nadawał ton nauczaniu Kościoła przez najbliższe 24 lata.
Wizyta ekumeniczna w anglikańskiej katedrze w Canterbury.
29.05.1982.
„Przewodnictwo biskupa Rzymu ma być przewodzeniem w miłości”
Podróż do Polski. Spotkanie z przywódcą podziemnej „Solidarności” Lechem Wałęsą.
16-23.06.1983.
„Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”
Odwiedziny u zamachowca Mehmeta Ali Agcy w rzymskim więzieniu Rebibbia.
27.12.1983.
„Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem”
Wizyta w rzymskiej synagodze.
13.04.1986.
„Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”
Międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i 13 innych religii.
27.10.1986.
„Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami”
Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II podczas pontyfikatu
18.11 – 1.12.1986.
W podróży papież spędza 13 dni, 6 godz. i 15 min. Odwiedza Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele.
Schizma tradycjonalistów pod wodzą arcybiskupa Marcela Lefebvre.a.
30.06.1988.
„Na rany Chrystusa, (…) gorąco wzywam cię, czcigodny bracie, do pełnego posłuszeństwa Zastępcy Chrystusa”
Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
9.10.1988.
„Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji”
Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym niekomunistycznym premierem z kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
20.10.1989.
„Będę się za pana modlił. Wszystkimi myślami jestem z panem i życzę powodzenia”
Encyklika „Centesimus annus” poświęcona konsekwencjom upadku komunizmu.
1.05.1991.
„Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb”
Dwuetapowa wizyta w Polsce, pierwsza po upadku komunizmu.
1-9.06.1991; 14-15.08.1991.
„Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami”
Rehabilitacja Galileusza.
31.10.1992.
Papież wyraża ubolewanie z powodu dokonanego niegdyś przez Kościół potępienia tego naukowca.
„Galileusz okazał większą przenikliwość niż teologowie”
Ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła katolickiego.
7.12.1992.
„Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła”
Ogłoszenie przygotowywanej od sześciu lat encykliki „Veritatis splendor”.
6.08.1993.
Papież przekracza granice byłego ZSRR. Podczas pielgrzymki na Litwę, Łotwę i do Estonii składa hołd cierpiącym w czasach komunizmu.
4-10.09.1993.
„Przychodzę tu, aby przypomnieć wszystkich synów i córki waszej ziemi, na których wydawano wyroki, których skazywano na więzienia, łagry, Sybir czy Kołymę”
Publikacja książki „Przekroczyć próg nadziei”.
19.10.1994.
Papieska msza św. w Manili gromadzi cztery miliony wiernych i staje się największym zgromadzeniem w dziejach ludzkości.
15.01.1995.
„Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze”
Encyklika „Evangelium vitae” poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
25.03.1995
„Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Głos Kościoła jest zawsze krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, których prawa ludzkie są gwałcone”
Przemówienie w ONZ poświęcone prawom narodów.
5.10.1995.
„Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się, że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha”
Pierwsza pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
21-23.06.1996.
„Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości”
Pielgrzymka do zniszczonego wojną domową Sarajewa.
12-13.04.1997.
„Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku”
Pielgrzymka na Kubę i spotkanie z Fidelem Castro.
21-25.01.1998.
„Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją”
Pielgrzymka do Rumunii – pierwszego kraju zamieszkanego przez większość prawosławną odwiedzanego przez papieża.
7-9.05.1999.
„Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę jej szukał aż do końca”
Pielgrzymka do Polski. Pierwsza w dziejach papieska wizyta w parlamencie narodowym.
5-17.06.1999.
„Składam dzięki Panu historii za kształt polskich przemian”
Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
20-26.03.2000.
„Chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza”
Dzień Przebaczenia w Kościele katolickim. Papież przeprasza za winy Kościoła wyrządzone m.in. wyznawcom innych religii, Żydom, kobietom i ubogim.
12.03.2000.
„Wyznajemy z całą świadomością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego”
Ujawnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Według Watykanu, objawienie Maryi zawierało zapowiedź zamachu na papieża.
13.05.2000.
Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.
4.-9.05.2001.
Pielgrzymka na Ukrainę i kolejna wielka misja ekumeniczna Jana Pawła II. Wydaje się, że zastępy nieprzejednanych hierarchów prawosławnych nieco zmalały.
23-27.06.2001.
Kanonizacja ojca Pio.
16.06.2002. Żadna z dotychczasowych kanonizacji nie zgromadziła w Rzymie tak licznych rzesz wiernych.
Łagiewniki – ofiarowanie świata Bożemu miłosierdziu.
17.08.2002.
Kanonizacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
06.10.2002. Kościół docenia promotora idei „powszechnego wezwania do świętości”.
Wydanie „Tryptyku rzymskiego”, poematu napisanego przez Jana Pawła II.
6.03.2003.
„Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(…) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci”
Podróż apostolska do Chorwacji. Setna pielgrzymka Jana Pawła II.
5-9.06.2003.
Papież odwiedza Lourdes jako „chory z chorymi”.
14-15.08.2004.
„Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga”
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
19.10.2004.
„Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość”
Promocja najnowszej książki papieża „Pamięć i tożsamość”.
17.03.2005.
Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża na całym świecie trwają modlitwy w jego intencji.
31.03. – 1.04.2005.

Opracowali: Marcin Dzierżanowski, KAIKrzysztof Dobrek, neue CD
Dobrek-Biz
Abado-neuwirth-Correa

.
.
.
.
.
Tonbeispiele auf

Agata, Ania i Krzysztof Dobrek


Wspólny koncert Sinfonietty Cracovii i Motion Trio
Fot.Tomasz Wiech / AG
Sinfo in Motion to połączenie kameralnej orkiestry smyczkowej Sinfonietty Cracovii z akordeonowym zespołem Motion Trio. To fuzja niezwykła, brzmienie dotąd chyba niespotykane
Koncert otwiera, kompozycją „Arbor cosmica” Andrzeja Panufnika, Sinfonietta Cracovia. I dopiero po krótkim, mistrzowskim, orkiestrowym preludium na scenę wchodzą trzej akordeoniści: Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. W oparciu o ciche tło smyczków odzywają się pojedyncze zdania akordeonów – to zaaranżowany przez młodego, krakowskiego kompozytora Marcela Chyrzyńskiego utwór Charles’a Ives’a „Unanswered question”. Główną linię melodyczną gra lider Motion Trio – Wojtarowicz. Pozostałe dwa głosy akordeonowe zdają się być bardziej swobodne, a przez to i bardziej energiczne. Prowadzą dialog, ale też mocno się ze sobą ścierają. Orkiestra nie pozostaje jedynie tłem, coraz wyraźniej bierze udział w dynamicznej akcji.
Olbrzymie wrażenie wywołują zaaranżowane na orkiestrę i trio utwory Wojtarowicza: „Silence” oraz „Sounds of War” (wspólna kompozycja Wojtarowicza, Hołubowskiego i Filipka). To prawdziwe minimalistyczne dzieła współczesnej muzyki poważnej. W skromnej, lecz znakomitej aranżacji Marcela Chyrzyńskiego urzeka ich kameralność, muzyczna cisza fraz, ale też wybuchające raz po raz wielkie emocje.
Fantastycznie brzmi także „Orawa” Wojciecha Kilara, którą zespoły Motion Trio i Sinfonietta Cracovia zinstrumentowały i wykonują wspólnie. Popularny samograj jest zapewne ukłonem w stronę publiczności (chciałoby się nawet powiedzieć pod publikę), przyznać jednak trzeba, że zarówno opracowanie, jak i samo wykonanie jest godne podziwu. Słusznie więc na sali wybuchają owacje. Finał koncertu jest zaskakujący. „You Dance” to fuzja klubowej muzyki techno z brzmieniem klasycznej kameralnej orkiestry.
Podczas koncertu na zmianę słuchamy kompozycji na trzy akordeony solo, na orkiestrę solo oraz zaaranżowanych wspólnie na oba zespoły. Sinfonietta Cracovia swoje solowe występy traktuje raczej jako krótkie interludia (znakomicie interpretuje m.in. „Moto perpetuo” i „Chant” Benjamina Brittena) w wielkim koncercie Motion Trio, tak jakby to ten zespół był głównym bohaterem koncertu. Taką zresztą rolę zdają się odgrywać akordeoniści. Chwilami można odnieść wrażenie, że zachłyśnięci sukcesem, chcą zawładnąć całą salą koncertową. – Nasza droga do tego, żeby dostać się do filharmonii, była bardzo długa – żartuje (a może mówi całkiem serio?) Wojtarowicz.
Czy opłacało się? Sala, jak rzadko, wypełniona niemal po brzegi. Więc chyba jednak sukces. Artystycznie też. Bez wątpliwości. Odczuć można jedynie mały niedosyt, bo jakże chciałoby się usłyszeć więcej wykonanych wspólnie utworów – zarówno kompozytorów „poważnych”, jak też autorstwa Motion Trio. Wiemy jednak, że to dopiero początek współpracy Motion Trio i Sinfonietty Cracovii. Początek bardzo obiecujący, nowatorski. Oby się szybko rozwinął.

Tomasz Jakub Handzlik 03-03-2005 , Gazeta Wyborcza


Chronik

„European Breakthrough Award”

Zespół Myslovitz został uhonorowany nagrodą „European Breakthrough Award” za album „Korova Milky Bar”, rozdanie nagród odbyło się w Cannes, we Francji 23 stycznia 2005 roku, nagroda została przyznana zespołowi jako przedstawicielowi jednego z 10 nowych państw, które dołączyły do Unii Europejskiej, na podstawie ilości sprzedanych albumów poza granicami kraju wydania płyty.
MYSLOVITZ
On January 23 Myslovitz were awarded the EUROPEAN BREAKTHROUGH AWARD
established by the European Commission. The annual award, handed in Cannes
at MIDEM 2005, goes to the artist from one of the ten countries that joined
the EU recently. It honours the bestselling act outside the borders of the native country. This year’s EBA celebrates „Korova Milky Bar” – English version of the Myslovitz album that was released by the majority of European EMI divisions.  The album was heavily promoted during the European tour in 2004..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KRYNICA 2005
Teatr „Komiko” im. Jonasza Kofty powstał w Krynicy w grudniu 2004
Stare Lazienki, deptak
Jan Jakub Należyty – założyciel, bard, ktory od gwaru wielkich miast uciekl do krynickiego zdroju.
Foto: Andrzej Klimkowski
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Artyści związani z teatrem: Julita Kożuszek, Piotr „Kuba” Kubowicz, Andrzej Krupczyński,
w spektakle w przygotowaniu:
„Najpiękniejsze są miłości” – piosenki i wiersze Jonasza Kofty- wyk. Jan Jakub Należyty
Pieśni Bułata Okudżawy – wyk. Piotr „Kuba” Kubowicz, Jan Jakub Należyty
„Pieprzyk Natyldy” – piosenki frywolne
TEL 0 694 119 277
e-mail  komikoteatr@wp.pl

Comments are closed.

comments sind aus -->